Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení opakované valné hromady TJ SOKOL Horní Lhota konané dne 4.5.2014

20. 5. 2014

 Usnesení opakované valné hromady TJ SOKOL Horní Lhota konané dne 4.5.2014

 

1.)    VH bere na vědomí zprávu Mandátové komise.

2.)    VH bere na vědomí zprávu Revizní komise TJ SOKOL H.Lhota.

3.)    VH bere na vědomí výsledek hlasování o prodeji budovy ohřívárny a pozemků.

4.)    VH schvaluje program jednání VH.

5.)     VH schvaluje zásady finančního hospodaření na rok 2014.

6.)    VH ukládá VV uzavřít KS na prodej budovy ohřívárny a pozemků dle navržené KS do 14 dnů od konání VH.

7.)    VH ukládá zveřejňovat usnesení Valných hromad TJ sokol na web. Stránkách.

8.)    VH ukládá VV předložit Revizní komisi upravenou kupní smlouvu o nové znění zákonu a paragrafů  k 1.1.2014. k posouzení před podpisem smlouvy,aby nedošlo k porušení stanov a statutu TJ Sokol Horní Lhota.Náklady k posouzení budou RK proplaceny VV.

9.)    VH ukládá VV svolat rozšířené jednání o předsedy jed. oddílů a klubů.

 

 

Hlasování o prodeji ohřívárny a pozemků dle KS:               pro 28. členů

                                                                                              zdrželo 5. členů

                                                                                              proti 3.členové

 

 Návrhová komise pracovala ve složení:                      Roman Havrlant

                                                                                      Jiří Panoš

                                                                                      Jana Kozelská

 

 

V Horní Lhotě  4.5. 2014